Privacybeleid

Jouw privacy is voor Praktijk Zielskunst van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.
Als je vragen hebt, neem dan contact op.

Identiteit en contactinformatie van de onderneming

Praktijk Zielskunst
Marie-José Wissink
Uilenhoeve 8
3831 TZ Leusden
06 -54381383
mariejose@praktijkzielskunst.nl
praktijkzielskunst.nl
kvk 59797142
aangepast 4 juni 2020

Het doel waarvoor gegevens verzameld worden

Wij verwerken alleen de noodzakelijke persoonsgegevens op grond van toestemming en voor de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst en relatieonderhoud; digitaal of schriftelijk, gebruiken wij je naam, eventuele organisatienaam en contactgegevens (e-mail, telefoonnummer en adresgegevens).

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen

Wettelijk bewaren wij je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Wettelijke bewaarplicht is 7 jaar na afronding opdracht. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Waar worden de gegevens opgeslagen

De opslag van de gegevens worden in digitale en/of fysieke vorm opgeslagen in lokale hardware ten behoeve van back-up en/of in fysieke (gedrukte) vorm. Onze accountant kan de fysiek en digitaal gegevens inzien die nodig zijn voor de aangiftes belastingdienst.

Na je toestemming; ten behoeve van eventuele nieuwsbrieven via ons e-mailsysteem. Betaaldienst (zoals via een betaalverzoek) vanwege bestellingen die direct via betaald worden.

Beveiliging

De verwerking van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Gegevens zijn niet toegankelijk door derden, digitaal is alles beveiligd met vereiste wachtwoorden. Gegevens die ingevuld worden tijdens het plaatsen van een order of bij het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze hostpartij. Zij zorgen tevens voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De website PraktijkZielskunst.nl maakt standaard gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Bestellingen via Zielskunst:

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling of aanmelding ten behoeve van een coachingssessie, coachingstraject of workshop plaatst, gebruiken wij met jouw toestemming, jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij de door je ingevoerde gegevens, zoals je e-mailadres. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot jouw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaarplicht).

Cookies

Onze site gebruikt (functionele) cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres. Dit doen wij op basis van jouw toestemming.

Reclame

Soms willen wij je graag reclame sturen over aanbiedingen, nieuwe producten of diensten. Dit doen wij via Social media en een eventuele nieuwsbrief. Mocht je de meldingen niet meer willen zien, dan kun je deze zelf opzeggen, negeren, blokkeren of de instellingen aanpassen via het juiste kanaal.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als je van ons mag verwachten. Wij verstrekken je gegevens verder niet aan derden, behalve als dat nodig is of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie, zoals de Social media buttons die opgenomen zijn in onze webwinkel en website. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens; dit privacy beleid is niet van toepassing op deze diensten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer iets wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum boven deze verklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens.
Je hebt de volgende rechten, als wij jouw gegevens met jouw toestemming hebben verkregen:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.