Privacybeleid

Uw privacy is voor Praktijk Zielskunst en Vrouwencoach van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, neem dan contact op.

Identiteit en contactinformatie van de onderneming

Praktijk Zielskunst
Marie-José Wissink
Uilenhoeve 8
3831 TZ Leusden
06 -54381383
mariejose@praktijkzielskunst.nl
praktijkzielskunst.nl
kvk 59797142

Het doel waarvoor gegevens verzameld worden

Wij verwerken alleen de noodzakelijke persoonsgegevens op grond van toestemming en voor de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst en relatieonderhoud; digitaal of schriftelijk, gebruiken wij uw naam, eventuele organisatienaam en contactgegevens (e-mail, telefoonnummer en adresgegevens).

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen

Wettelijk bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wettelijke bewaarplicht is 7 jaar na afronding opdracht. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Waar worden de gegevens opgeslagen

De opslag van de gegevens worden in digitale en/of fysieke vorm opgeslagen in lokale hardware ten behoeve van back-up en/of in fysieke (gedrukte) vorm. Onze accountant kan de fysiek en digitaal gegevens inzien die nodig zijn voor de aangiftes belastingdienst.

Na uw toestemming; ten behoeve van eventuele nieuwsbrieven via ons -emailsysteem. In Mijnwebwinkel (vanaf juni 2018) voor de verwerking van bestellingen via Zielskunst. Betaaldienst (Mollie payments) vanwege bestellingen die direct via IDEAL betaald worden.

Beveiliging

De verwerking van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Gegevens zijn niet toegankelijk door derden, digitaal is alles beveiligd met vereiste wachtwoorden. Gegevens die ingevuld worden tijdens het plaatsen van een order of bij het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel en onze hostpartij. Zij zorgen tevens voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De website PraktijkZielskunst.nl, Vrouwencoach.nl en de webshop Zielskunst (via mijnwebwinkel) maakt standaard gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Bestellingen via Zielskunst (webshop, vanaf juni 2018):

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling of aanmelding ten behoeve van een workshop plaatst, gebruiken wij met uw toestemming, uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij de door u ingevoerde gegevens, zoals uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaarplicht).

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel kunt u zich eerst registreren. U geeft vooraf informatie over uzelf op en kiest u een gebruikersnaam. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij de door u ingevoerde gegevens, zoals uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze webwinkel verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Reclame

Soms willen u graag reclame sturen over aanbiedingen, nieuwe producten of diensten. Dit doen wij via social media en een eventuele nieuwsbrief. Mocht u de meldingen niet meer willen zien, dan kunt u deze zelf opzeggen, negeren, blokkeren of de instellingen aanpassen via het juiste kanaal.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten. Wij verstrekken uw gegevens ver niet aan derden, behalve als dat nodig is of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie, zoals de social media buttons die opgenomen zijn in onze webwinkel en website. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens; dit privacy beleid is niet van toepassing op deze diensten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer iets wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum boven deze verklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens.
U hebt de volgende rechten, als wij uw gegevens met uw toestemming hebben verkregen:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.