Rouw & Trauma

Rouw is groot en heeft te maken met verlies in de meest brede zin van het woord. Dat kan gaan om het verlies van iemand die je liefhebt, verlies van jezelf of van je gezondheid. Maar ook over het verlies van zwangerschap of een kind. Rouw gaat over gemis en verlangen. Over dat het leven zo anders is verlopen, dan dat je had gewild.

Hoe?
Ik begin met luisteren naar je verhaal……. De ervaring leert dat iedere sessie anders is. Maar één ding is zeker: er is hier altijd genoeg veilige ruimte voor JOU. De rouwbeleving in mijn praktijk verloopt via schilderen, muziek en helende energie.

Wie ben ik?
Ik ben Marie-José Wissink. Ik ben een creatief en spiritueel coach, gespecialiseerd in rouwverwerking.
Begin 2012 kreeg ik tijdens de Opleiding Energetisch Werk van de docent te horen, dat ik mensen zou gaan begeleiden bij Rouw en Trauma. Dat zag ik toen nog niet voor me. Maar mijn docent kreeg wél gelijk.
Al snel na haar advies, kreeg ik zelf in mijn gezin met rauwe rouw te maken. Ik vond het toen moeilijk om te praten en daarom schilderde ik veel over mijn emoties.
Tegenwoordig begeleid ik mensen op vele manieren bij rouw en trauma. Over één van die manieren, vertelde een cliënt van me. Je kunt het hieronder lezen.

Rouwbeléving

Kort geleden vroeg ik aan een cliënt van me, hoe ze haar eerste sessie rouwcoaching had ervaren. Haar gezicht veranderde en ze zei: “Dit is géén rouwcoaching, dit is méér dan coaching. Dit is rouwbeléving!”

“Je hebt vooraf aan mij gevraagd of je je mocht afstemmen op mij en op degene waar ik om rouw. Die keuze vond ik prettig. Ik heb gemerkt dat we het samen doen. Je hebt me daarbij een liefdevolle en veilige bedding geboden. En ik heb een helend schilderij kunnen maken voor thuis. Wat jij brengt, is verdieping in de rouw. En dat ik dat ook nog mocht delen met de ‘andere kant’, dat vind ik écht helend.”